Τεχνική Υποστήριξη

 Η Τεχνική Υποστήριξη περιλαμβάνει την εγκατάσταση, προγραμματισμό και θέση σε λειτουργία όλου του παρεχόμενου εξοπλισμού καθώς και την αποκατάσταση βλαβών ή την επίδειξη των βασικών λειτουργιών των προϊόντων μας:

 

 

Greek English
Intertech
xerox