Συμβόλαια

Συμβόλαιο Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Μηχανημάτων.

   Έχοντας τη γνώση και την πολυετή εξειδίκευση και τεχνογνωσία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, έχουμε τη δυνατότητα να σας προτείνουμε προτάσεις για την Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη των Συστημάτων και των περιφερειακών τους. (Τηλεφωνικά Κέντρα, Συσκευές Laser Fax, Φωτοαντιγραφικά)

Με τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ εξασφαλίζετε:

•             Προτεραιότητα τεχνικών για επείγουσες βλάβες έναντι πελατών χωρίς συμφωνία.

•             Προληπτική συντήρηση έξι (6) φορές το χρόνο.

•             Επισκέψεις τεχνικών για βλάβες όσες φορές και αν  χρειαστεί, χωρίς καμοία επιβάρυνση.

•             Συνεχή τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου.

•             Εξειδικευμένο προσωπικό με τεχνογνωσία για την τηλεφωνική εξυπηρέτησή σας.

•             Τηλεπρογραμματισμός.

   Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ που σας προτείνουμε έχει ετήσια διάρκεια και ανανεώνεται για το επόμενο έτος. Ένα μήνα πριν τη λήξη της, ενημερώνεστε για την ανανέωσή της.

   Με τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ έχετε συνεχή παρακολούθηση του εξοπλισμού σας  με άμεση κάλυψή του μέσα στα χρονικά όρια που πρέπει να αποκατασταθεί το όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί. Προτεραιότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και άμεση ενημέρωση για αναβαθμίσεις νέων εκδόσεων.

   Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  προσαρμόζεται πάντα στις ανάγκες του πελάτη και μαζί βρίσκουμε τη κατάλληλη φόρμα με την οποία θα εξυπηρετηθεί η εταιρία σας!

 

 

Greek English
Intertech
xerox