Υπηρεσίες

Η Δ.ΡΑΚΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε είναι εξουσιοδοτημένο σημείοPanasonic service από την Intertech S.A. Εγκαθιστά & συντηρεί τα μηχανήματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας Panasonic, ενώ αναλαμβάνει επίσης την τεχνική εξυπηρέτηση ή την αναβάθμιση τυχόν υπάρχοντος εξοπλισμού.

Greek English
Intertech
xerox