::

Δομημένη Καλωδίωση

Μία εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης αποτελείται από ένα σύνολο καλωδίων και υλικών (Rack, patch panel, πρίζες , κατανεμητές, οργανωτές καλωδίων, patch cords, πολύπριζων κλπ) το οποίο πραγματοποιεί την μετάδοση φωνής και δεδομένων σε ένα κτίριο.

Για πολλά χρόνια η καλωδίωση που εξυπηρετούσε τις ανάγκες μετάδοσης δεδομένων γινόταν ξεχωριστά από αυτές της καλωδίωσης για την μεταφορά φωνής. Όμως η ενσωμάτωση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας σε όλους τους χώρους έκανε την ανάγκη ενός τυποποιημένου τρόπου καλωδίωσης. Έτσι με ένα σύστημα καλωδίωσης μπορούμε να εξυπηρετούμε τις ανάγκες των παρακάτω:

 • Μεταφορά δεδομένων (Δίκτυο Η/Υ)
 • Μεταφορά φωνής (Τηλεφωνικό Κέντρο)
 • Μεταφορά εικόνας (Smart TV)
 • Πλήρες κάλυψη WiFi
 • Πυρασφάλεια – πυρανίχνευση
 • Σύστημα συναγερμού
 • Σύστημα καμερών – Καταγραφικού
 • Σύστημα ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης (Access Control)
 • Σύστημα ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας (Smart Home)

Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν γίνεται σωστός σχεδιασμός και πρόβλεψη των καλωδιώσεων, με αποτέλεσμα να γίνεται εγκατάσταση καλωδίων σε διάφορα στάδια της κατασκευής. Αυτό εκτός του ότι αυξάνει το κόστος, μας οδηγεί σε λύσεις που δεν μας εξυπηρετούν απόλυτα.

Η εταιρία Ρακίνας, αναλαμβάνει:

 • Την μελέτη συστημάτων δικτύων δομημένης καλωδίωσης είτε με καλώδια χαλκού είτε με οπτικές ίνες σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.
 • Την προμήθεια του συνόλου του εξοπλισμού. (κατανεμητές, πρίζες, racks, patch panels, wire managers, κανάλια, σχάρες καλωδίων, πολύπριζα, ups, σταθεροποιητές τάσης, καλώδια UTP, FTP, καλώδια οπτικών ινών κ.ά).
 • Την πλήρη εγκατάσταση των καλωδίων με οποιοδήποτε τρόπο (εντός ψευδοροφής σε ξεχωριστές σχάρες καλωδίων ή σε σωλήνες, επίτοιχα εντός πλαστικών καναλιών, υποδαπέδια σε ειδικά κανάλια ή ψευδοδάπεδα κ.λ.π) .
 • Την σύνδεση και τον τερματισμό των καλωδίων στις τερματικές πρίζες και την τοποθέτηση αυτών είτε σε κανάλια είτε σε επίτοιχα τερματικά κουτιά.
 • Την διευθέτηση, την σύνδεση, τον τερματισμό και την ετικετοποίηση (labeling) των καλωδίων του συστήματος δομημένης καλωδίωσης στα patch panel.
 • Την μέτρηση όλου του δικτύου δομημένης καλωδίωσης και την πιστοποίηση της εγκατάστασης με ειδικά πιστοποιημένα όργανα. (Fluke Tester ή AEM Tester)
 • Παράδοση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων των δικτύων.

Προβλέποντας κατά την διάρκεια σχεδιασμού το σύστημα καλωδίωσης, πετυχαίνουμε οικονομία, απλοποίηση της εγκατάστασης, δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων, χρήση κοινών προδιαγραφών για όλη την καλωδίωση και τον τερματικό εξοπλισμό.