::

Τεχνική Υποστήριξη

Η εταιρία Ρακίνας, διαθέτοντας άρτια εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς, σας παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε στο τηλεφωνικό σας κέντρο.

Αναλαμβάνουμε:

 • Τον Προγραμματισμό & Παραμετροποίηση
 • Την Επέκταση νέων εσωτερικών τηλεφώνων
 • Την Επέκταση ή Διαφοροποίηση των τηλεφωνικών σας γραμμών
 • Τη Διασύνδεση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
 • Την Αποκατάσταση Βλαβών
 • Την Αναβάθμιση κάθε τηλεφωνικού κέντρου

Σύμβαση Τεχνικής Υποστήριξης

Έχοντας τη γνώση και την πολυετή εξειδίκευση και τεχνογνωσία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, έχουμε τη δυνατότητα να σας προτείνουμε προτάσεις για την Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη των Συστημάτων και των περιφερειακών τους.

Γιατί να επιλέξετε  ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ;

Με τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ έχετε συνεχή τεχνική παρακολούθηση του εξοπλισμού σας και εξασφαλίζετε:

 • Προτεραιότητα τεχνικών για επείγουσες βλάβες έναντι πελατών χωρίς Σύμβαση Τεχνικής Υποστήριξης
 • Προληπτική συντήρηση και τεχνικός έλεγχος τουλάχιστον έξι (6) φορές το χρόνο
 • Επισκέψεις τεχνικών για βλάβες ή Αλλαγές Προγραμματισμών όσες φορές και αν  χρειαστεί, χωρίς καμία επιβάρυνση
 • Συνεχή τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου
 • Εξειδικευμένο προσωπικό με τεχνογνωσία για την τηλεφωνική εξυπηρέτησή σας
 • Αναβαθμίσεις νέων εκδόσεων του εξοπλισμού
 • Εξ’ αποστάσεως προγραμματισμός (remote)